Принтиране

Нов поглед върху стопанската непоносимост в условията на COVID-19

Автор: Поля Голева,
Договорът обвързва страните, които са го сключили - pacta sunt servanda, със задълженията, за които те са постигнали съгласие.