Принтиране

Нищожност на договора за цесия на бъдещи вземания според съдебната практика на българските съдилища

Автор: Асен Стефанов
Трайно установено в съдебната практика на българските съдилища е разбирането, че договорът за цесия на бъдещи вземания е нищожен поради липса на предмет на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).