Принтиране

Нищожност на договор за покупко-продажба поради противоречие с добрите нрави

Автор: Светослав Йорданов,
Съгласно чл. 26, ал. 1, пр. 3-то от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), когато един договор противоречи на добрите нрави, той е нищожен.