- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Непозволено увреждане или неоснователно обогатяване е претенцията на засегнатите лица при обявен за противоконституционен закон?

Спорен и важен е проблемът за действието на решението на Конституционния съд (КС), с което определени правни норми са обявени за противоконституционни.