Принтиране

Непозволено увреждане или неоснователно обогатяване е претенцията на засегнатите лица при обявен за противоконституционен закон?

Автор: Поля Голева,
Спорен и важен е проблемът за действието на решението на Конституционния съд (КС), с което определени правни норми са обявени за противоконституционни.