Принтиране

Неимуществени вреди, възникнали от неизпълнение на застрахователния договор от страна на застрахователя

Автор: Светослав Йорданов,
Исторически, непозволеното увреждане е един от най-ранно зародилите се институти на правото.