Принтиране

Недействителността по гражданското и търговското право

Автор: Поля Голева,
Търговските дружества са уредени в част втора на Търговския закон.