- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Недействителност на споразуменията за изменение или прекратяване на договори в резултат от извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Мерките във връзка с обявеното извънредно положение и извънредната епидемична обстановка (наричани за нуждите на настоящото изложение само извънредна ситуация) се отразиха върху изпълнението на договори, сключени преди обявяването на извънредната ситуация.