Принтиране

Компютърният деликт – правна характеристика на гражданската отговорност в електронна среда

Автор: Калоян Монев,
В последните години информационните и комуникационните технологии навлязоха широко в живота на съвременния човек, улесниха неговия бит, работа, общуване, дори и възможностите за почивка.