Принтиране

Компютърният деликт – правна характеристика на гражданската отговорност в електронна среда

Автор: Калоян Монев,
Във втората част на статията ще ви запозная с някои мои виждания и предложения de lege ferenda за създаване на нови специални законови разпоредби, касаещи хипотези на деликти, които по един или друг начин са свързани с употребата на компютри, компютърни мрежи и изобщо на съвременните информационни технологии.