Принтиране

Какво разбира Законът за ограничаване на плащанията в брой под „всяко плащане“?

Автор: Георги Хорозов,
Законът за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) създава изискване за плащане чрез превод или внасяне по платежна сметка на всички плащания, които