Принтиране

Изменение и прекратяване на договора при стопанска непоносимост

Автор: Георги Хорозов,
Някои материалноправни предпоставки за упражняване на иска по чл. 307 от Търговския закон