Принтиране

Договорните отношения в условията на пандемията

Автор: Георги Хорозов
В тази нова поредица ще ви представим различни правни аспекти на договорните отношения и способите за защита на стопанските интереси на страните, засегнати от пандемията с Covid 19 и икономическата криза и произтичащите от тях затруднения за фирмите и физическите лица при изпълнението на договорните им задължения. Искът за изменение или прекратяване на договора поради […]