Принтиране

Договорните отношения в условията на пандемията – Извънредната епидемична обстановка и отражението й върху сделките и отговорността на длъжника за неизпълнение на договора

Автор: Георги Хорозов,
Нови законодателни мерки за защита, съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците