Принтиране

Договор за дружество или договор за заем за потребление?

Автор: Поля Голева,
В договорната практика все по-рядко се срещат чисти форми на наименуваните договори. Желанията и потребностите на страните стават все по-разнообразни и правото е длъжно да им предоставя все по-големи възможности, за да постигнат своите цели.