Принтиране

Държавата като страна в исковия процес по искове за обезщетяване на вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Автор: Теодора Нинова,
На първо място следва да се отбележи, че процесуалната правоспособност на държавата е вън от съмнение - чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК); чл. 108, ал. 2 ГПК и чл. 458 ГПК. Според чл. 27, ал. 2 ГПК с процесуална правоспособност се ползва и всяко държавно учреждение, което е разпоредител с бюджетни кредити, т.е. има самостоятелна сметка в банка.