Принтиране

За правото на кредитора на въззивна жалба срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност

Автор: Нели Маданска,
Актът, с който съдът по несъстоятелността уважава молбата по чл. 625 от Търговския закон (ТЗ), е първото от поредицата решения, постановявани в производството по несъстоятелност на търговец.