Принтиране

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност

Автор: Иван Николаев,
Въведение в проблема за конкуренцията на привилегиите по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ)