- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност

Коментар на точка 9 от Тълкувателно решение № 1 от 2018 г. на ОСТК на ВКС