Принтиране

Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност

Автор: Георги Стефанов, Тихомир Николов,
Коментар на точка 9 от Тълкувателно решение № 1 от 2018 г. на ОСТК на ВКС