Принтиране

Възобновяване на спряното производство по несъстоятелност – актуални практически проблеми

Автор: Бистра Николова,
Един от установените от закона резултати от произнасяне по молбата за откриване на производство по несъстоятелност е предвидената възможност съдът, след като открие производството с всички произтичащи от това последици, да обяви длъжника в несъстоятелност и да постанови неговото спиране.