Принтиране

Въпроси на търговската несъстоятелност в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд

Автор: Бистра Николова,
Многообразието на търговския оборот и динамиката на правоотношенията между стопанските субекти поставят множество специфични проблеми, които невинаги се разрешават еднакво от съдилищата.