Принтиране

Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за преструктуриране и несъстоятелност в българското законодателство

Автор: Янка Тянкова,
След Регламент (ЕС) 2015/848 относно несъстоятелността и Препоръката за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията от 2014 г. приетата на 20.06.2019 г.