Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 646 от Търговския закон

Автор: Крум Тодоров
Решение № 50120 от 25.01.2023 г. на ВКС по т. д. № 1233/2021 г., II т. о.