Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 646 от Търговския закон

Автор: Крум Тодоров
Решение № 4 от 25.02.2021 г. на ВКС по т. д. № 2910/2019 г., I т. о.