Принтиране

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност – принципи, предпоставки и ред

Автор: Бистра Николова,
Разпределението на осребреното имущество е заключителен етап от производството по несъстоятелност, който подготвя и обезпечава законосъобразното му приключване.