Принтиране

Публичната продан на вещи и права от масата на несъстоятелността – основен способ за осребряване на имуществото на длъжника

Автор: Бистра Николова,
Правомощието на събранието на кредиторите да определи реда и начина на осребряване на имуществото на длъжника не е абсолютно, тъй като законът не предвижда правомощие за определяне на конкретните способи за осребряване и поредността на тяхното прилагане.