Принтиране

Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност

Автор: Нели Маданска,
По дефиниция производството по несъстоятелност на търговец е колективна процедура. Тази „колективност“ се схваща най-вече като участие на всички кредитори на длъжника в разпределението на осребреното имущество, съобразно правата и привилегиите им.