Принтиране

Практически проблеми при одобряване на сметката за разпределение в производството по несъстоятелност

Автор: Бистра Николова,
Разпределението на вземанията на кредиторите е задължителен етап от всяко производство по несъстоятелност, в което се извършва осребряване на имуществото на длъжника.