Принтиране

По въпроса за съотношението между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение и издаваните постановления за възлагане на недвижим имот

Автор: Поля Голева,
У нас няма правна уредба за съотношението между производството по търговска несъстоятелност и други производства, насочени към удовлетворяване на кредитори от осребреното имущество на длъжника или на лица, които са учредили реално обезпечение за чужд дълг.