- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Първо събрание на кредиторите – развитие на уредбата и практиката

Все пак значението на първото събрание на кредиторите не следва да се преувеличава.