Принтиране

Първо събрание на кредиторите – развитие на уредбата и практиката

Автор: Нели Маданска,
Все пак значението на първото събрание на кредиторите не следва да се преувеличава.