Принтиране

Откриване на производство по несъстоятелност и положението на кредиторите, които са страни по заварени дела срещу длъжника

Автор: Нели Маданска,
Основна характеристика на търговската несъстоятелност, която я отличава от другите известни способи за изпълнение на парични вземания, е концентрацията на всички процедури по установяване на вземанията и удовлетворяване на кредиторите в едно общо производство, с участието на назначения синдик и под ръководството на съда по несъстоятелността.