Принтиране

Отговорност на органите за управление на търговско дружество при незаявяване на несъстоятелност

Автор: Нели Маданска,
През 2019 г., в синхрон с Препоръката на Комисията за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията от 12.03.2014 г.1, бе приета Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността).