Принтиране

Особени случаи на осребряване имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност

Автор: Бистра Николова,
Продажбата на имуществото на длъжника на търг е основният способ за неговото осребряване.