Принтиране

Някои критични забележки по отношение на проекта за Закон за несъстоятелност на физическите лица

Автор: Жаклин Комитова,
С Решение № 870 от 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри Законопроект за несъстоятелност на физическите лица, който под № 48-202-01-30 е внесен в Народното събрание на Република България на 04.11.2022 г.