Принтиране

Нужните промени в търговската несъстоятелност

Автор: Борислав Ганчев,
I. В качеството си на заместник-министър на правосъдието на Република България за периода от м. 01.2022 г. до м. 08.2022 г., имах възможността на оглавя работната група за промени в Търговския закон в частта, касаеща несъстоятелността.