- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Налагане на обезпечителна мярка при оздравяване или стабилизиране на предприятието на длъжника

Съгласно чл. 707, ал. 3, т. 1 ТЗ по искане на кредитор, на надзорния орган или на длъжника с решението за утвърждаване на плана или по-късно с цел запазване на имуществото и осигуряване на изпълнението на плана съдът може да определи имуществото, с което длъжникът да се разпорежда само с предварително разрешение на надзорния орган, а когато няма такъв – на съда.