Принтиране

Надзорният орган като орган на оздравяването при открито и прекратено производство по несъстоятелност

Автор: Тихомир Николов,
1. Както е известно, оздравителното производство спрямо предприятието на длъжника е факултативен етап на производството по несъстоятелност (ПН), т. е. винаги предпоставя неговото откриване.