Принтиране

Конституционни и законови аспекти на прихващането в банковата несъстоятелност

Автор: Нели Маданска,
С Решение № 8 от 27.05.2021 г. по к. д. № 9/2020 г.2, Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). Конституционното дело бе образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, което предизвика проверка за съответствие с Конституцията на РБ по отношение на няколко различни текста от ЗБН, въведени в корпуса на нормативния акт с различни по време закони за изменение и допълнение.