Принтиране

Ипотеката и правото на собственост в хипотези на прекратяване на производството по несъстоятелност

Автор: Мариана Терзиева,
Когато в масата на несъстоятелността са включени недвижими имоти, включително и такива, обременени с ипотека, възникват някои специфични въпроси, свързани с реализацията на привилегията, давана от ипотеката, евентуалния риск ипотеката да се погаси, без да е постигнато удовлетворяване на привилегирования кредитор, както и такива, свързани с промяната в собствеността на т.нар. непродаваеми имоти, включени в масата на несъстоятелността.