Принтиране

Допустимост и предпоставки за договорното прихващане и искове за оспорването му в производство по несъстоятелност по Търговския закон

Автор: Цветан Крумов,
Настоящата статия има за цел да обобщи актуална съдебна практика по два въпроса, свързани с договорното прихващане.