Принтиране

Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност

Автор: Нели Маданска,
Според чл. 616, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори на длъжника по търговски и нетърговски вземания.