Принтиране

Разделението на властите и българската Конституция от 1991 година

Автор: Венелин Гачев,
Историческо развитие Според проф. Стефан Баламезов, бащата на политическата наука – Аристотел, „съзира във всяко политическо устройство три основни части, организацията на които определя различните форми на държавното управление. Тия части са: законодателният и съдебният институт и институтът на административната власт“.1 След Аристотел, Монтескьо казва, че „във всяка държава има три вида власти“ – законодателна […]