Принтиране

Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени в Закона за защита на конкуренцията

Автор: Николай Братов,
Човешкият и икономически прогрес и по-специално процесът на растеж на индустриалните общества в Западна Европа и САЩ и разпадането на старите индустриални структури води до