Принтиране

Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени на Закона за защита на конкуренцията

Автор: Николай Братов,
С новата глава VII „б“ „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“ на ЗЗК са създадени два основни вида забрани, а именно „абсолютни“ и „относителни“, както и изключения от тях.