Принтиране

Забраната за използване на идентични или близки домейн имена и външен вид на интернет страница

Автор: Петър Топуров
1. В Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)1 се съдържа забрана за използването на домейн2 или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите....