Принтиране

Сравнителната реклама в България и нелоялната конкуренция

Автор: Люба Маркова,
Призванието на правото да регулира съществуващите в обективната действителност обществени отношения и широкото разпространение на свързаните с използването на рекламата правоотношения налага все по-често да се обръща поглед към правилата, относими към този вид дейност, в това число и на видовете реклама, начините на разпространението й, отношенията, които възникват във връзка с използването й, отражението й върху пазара и отношенията между търговците, от една страна, и между тях и потребителите - от друга.