- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Случаят „Хюндай“ – най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения

Решението на КЗК и на въззивната инстанция на ВАС