Принтиране

Режимът за конфликт на интереси като способ за гарантиране на лоялната конкуренцията между стопанските субекти

Автор: Николай Николов,
Режим на конфликт на интереси в България съществува вече 15 години. Той бе въведен с влизане в сила на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.